Enerji İnşaat/Montaj Sigortaları:

İnşaat ve montaj sigortaları, projelerin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte projeye özgü karşılaşılan ani ve beklenmedik pek çok riske karşı teminat sağlar. Yüksek kapasite, risk mühendisliği çalışmaları ve teknik alt yapımız ile dünyanın birçok ülkesinde yüklenicilerimize etkin hizmet sağlamakta ve geniş hizmet ağımız sayesinde hasarları en kısa zamanda sonuca ulaştırmaktayız.


Teminata Dahil Riskler:
İnşaat/Montaj Sigortaları Teminata Dahil Riskler:

Doğal Afetler (Deprem, Sel-Seylap, Kar, Çığ, Fırtına)
Yangın,Yıldırım,İnfilak
Hırsızlık
İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, ihmal,v.b.)
Projenin gerçekleşmesi sırasında İnşaat/Montaj Sigortaları Genel Şartları gereği istisna edilmemiş tüm diğer haller
.


İnşaat/Montaj Sigortaları Eklenebilecek Riskler:

 
  • Makine Kırılması Sigortası
  • Elektronik Cihaz Sigortası
  • İnşaat All-Risk Sigortası
  • Montaj All-Risk Sigortası
  • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
  • İşveren Mali Mesuliyet
  • Genişletilmiş Bakım Devresi/Sözleşmesi

 
Operasyonel Dönem Sigortaları , projesi tamamlanmış yatırımların işletmeye alınması ile birlikte tüm riskleri kapsayan geniş teminatları öngörülebilen azami hasar kapasitesi ile uzman sigorta şirketleri tarafından kapsam altına alınır.

 

Geri